ملاتونین

Melatonin

به کمک قرص های زیر زبانی ملاتونین کیفیت خواب خود را افزایش دهید . ملاتونین خوابی طبیعی و مؤثری را بدون عارضه جانبی ایجاد می کند و بعضی اوقات مشابه اثری است که خواب آورهای داروئی شیمیایی پدید می آورند .

ملاتونین به صورت طبیعی شب ها در مغز ترشح می شود تا سیکل طبیعی خواب و بیداری که وابسته به نور است را ایجاد کند . زمانی که الگوی خواب ما به دلیل مسافرت یا عوامل دیگری به هم می خورد به خواب رفتنی و بیدار شدن به سختی انجام می شود . مصرف ملاتونین به صورت مکمل هم می تواند سیکل طبیعی خواب و بیداری را تنظیم کند . شکل زیر زبانی ملاتونین ارجحیت دارد زیرا جذب آن به سمت خون کاملتر و مؤثرتر انجام می گیرد .

بررسی اجمالی و مزایا

مقدار توصیه شده برای مصرف :1-1عدد قرص زیر زبانی هنگام خواب یا طبق دستور پزشک تا 3 قرص در روز هم میتواند مصرف شود.

عوارض جانبی :مصرف ملاتونین معمولا به خوبی تحمل میشود ولی گاهی با عوارض جانبی ملایمی همراه است.

احتیاط: در موارد رانندگی و کار با وسایلی که احتیاج به دقت زیاد دارد.

منع مصرف:- در افراد دچار صرع

-حاملگی و شیر دهی

– همراه با خواب آورها یا داروهای سر کوب گر ایمنی

– کار با ماشین آلات تا 5 ساعت پس از مصرف

اجزاء و مواد تشکیل دهنده

اطلاعات تکمیلی