ال – آرژنین

L – Arginine

قرص ال – آرژینین 1000 میلی گرمی شرکت وبر نچرالز کانادا

به شکل آزاد و بدون نیاز به هضم

کمک به عملکرد قلب، گردش خون و کاهش تشکیل لخته، افزایش تعداد و تحرک اسپرمها، بهبود عملکرد نعوظ و افزایش قدرت و نیرو و ریکاوری عضلات.

بررسی اجمالی و مزایا

اجزاء و مواد تشکیل دهنده

اطلاعات تکمیلی