گلوکزامین کندروتین

Glucosamine Chondroitin

گلوکزامین اصلی ترین مولکول زیستی برای تولید و حفظ غضروف سالم است . این ماده در غضروف ساخته می شود ولی در سنین بالاتر تولید آن به حد کفایت انجام نمی گیرد .

گلوکزامین همچنین تولید مایع سینوویال را افزایش داده که یک لغزاننده طبیعی مفصل است .

گلوکزامین نه تنها از تخریب غضروف مفاصل جلوگیری می کند بلکه همزمان درد را کاهش داده و عملکرد مفصل را بهبود می دهد . حدود 4-3 ماه طول می کشد تا اثرات قابل مشاهده ایجاد شود .

کندروئیتین هم یک ماده کلیدی در غضروف مفاصل است که سبب جذب آب به طرف غضروف مفاصل شده و سبب رسیدن مواد مغذی به آن گردیده و آنرا لغزنده می کند . این ماده آنزیم های تخریب غضروف را نیز مهار می کند برای زدودن غضروف های صدمه دیده ضروری است و تولید کونروسیت ها و پروتئوگلیکان ها را افزایش می دهد کلاً تعادل را در مفاصل برقرار می کند .

بررسی اجمالی و مزایا

اجزاء و مواد تشکیل دهنده

اطلاعات تکمیلی