عواملی که در بی خوابی شما تاثیر دارند عبارتند از:

یکی از عواملی که خیلی شایع است عوامل محیطی است مانند سرو صدا است که افراد به طور مکرر از خواب بیدار می شوند و این عامل موجب اختلال در خواب راحت آن ها خواهد شد که درمان بی خوابی را می توانند برگزینند.
یکی دیگر از عواملی که می تواند موجب بی خوابی یا کم خوابی افراد گردد وجود گرما و یا سرمای زیاد است .
نور زیاد نیز موجب می شود فرد در طول خواب خود خواب راحتی نداشته باشد و بر عکس تاریکی فرد مکرر بیدار شود .
نکاتی که در بالا ذکر شد تماما عوامل محیطی هستند که عوامل دیگری از جمله استرس نیز می تواند در بی خوابی و اختلال خواب فرد تاثیر بسیار زیادی داشته باشد .قبل از اینکه وارد رختخواب شوید از بحث با اطرافیان و افکار روزمره به طور کامل پرهیز کنید تا خواب خوبی داشته باشید .
یکی از عوامل بی خوابی می تواند به بیماری فرد مربوط شود خصوصا افرادی که بیماریهای عفونی داشته باشند اختلالات زیادی در خواب خود خواهند داشت .بیماریهای عضلانی و سردرد و بیماریهای گوارشی و... می تواند شما را در خواب خوب دچار اختلال کند .
یکی از عواملی که بسیار مهم هست عوامل روحی و روانی فرد می باشد مانند افسردگی که موجب بر هم زدن سیکل خواب فرد می شود که فرد را عصبی تر می کند .
افرادی که مبتلا به بی خوابی هستند می توانند روش خوبی برای درمان بی خوابی خود انتخاب کنند..