عواملی که باعث درد مفصل می شوند عبارتند از:

یکی از مواردی که باعث درد مفصل خواهد شد التهاب مفصل است که به دلیل عفونت مفصل ایجاد خواهد شد که در این حالت مفصل دچار التهاب و متورم شده که موجب میشود نتوان قسمتی از بدن که دچار التهاب شده است را حرکت داد .
یکی دیگر از عوامل درد مفصل ملتهب شدن بورس های دور مفصل می باشد که این خود موجب درد مفصل خواهد شد.
ملتهب شدن تاندون در اطراف مفاصل نیز یکی از دلایل درد مفصل است.
کشیدگی رباط  که در اثر در رفتگی مفاصل در وضعیت های بد صورت گرفته می تواند علل درد مفصل باشد.
شکل مفصل نیز باعث درد مفصل خواهد شد .مشکل در عملکرد رباط  صلیبی و یا منیسک و بسیاری دیگر باعث درد مفصل خواهد شد .

درمان زیادی  برای درد مفصل وجود دارد .