درد مفصل نشان دهنده ی چه بیماری هایی است؟

درد مفصل چیست؟ مفصل ها میان استخوان های بدن قرار می گیرند و وظیفه حرکت اعضای بدن هستند. عوامل مختلفی می تواند این عضو مهم از بدن را به درد آورد. از جمله این عوامل سایش و التهاب و ضربه به مفاصل و یا روماتسیم است.
التهاب انواع زیادی دارد مثل نقرس ، روماتیسم مفصل و التهاب استخوانی که در اثر ضربه ها و فشارهای کوچک اما طولانی مدت است مثل کارکشیدن مداوم و طولانی مدت از دست یا پا در یک حرفه کاری. همچنین عدم تحرک یک عضو بدن هم همین مشکل را به وجود می آورد.
درد مفصل بر اساس رماتیسم هم نتیجه ی ملتهب شدن ماهیچه های بدن، رباط ها و همچنین وتر و کیسه های مفصلی که در برگیرنده قسمت های استخوانی مفصل است می باشد که در اثر کار بیش از حد رخ می دهد.
درد مفصل ناشی از ضربه نیز بر اثر برخورد ضربه به مفاصل و یا کشش شدید رخ می دهد.
درد مفصل همچنین می تواند ارثی باشد و یا بر اثر عفونت ها و گرفتگی های عصبی و هورمونی بوده و به ندرت می تواند نشان دهنده سرطان باشد.

 

درد مفصل بر اثر عوامل مختلفی رخ می دهد.