حرکات ورزشی مناسب برای درد مفصل

درد مفصل می تواند بر اثر حرکات ورزشی مداومی که درد را بر مفاصل بدن تحمیل می کنند، شدیدتر شود. لذا بیماران باید سعی کنند بسته به میزان دردی که دارند حرکات ورزشی بسیار آهسته و ملایمی همچون تمرینات کششی و تقویتی را داشته باشند. حرکات ورزشی پرشی مثل تنیس، عضلات را در بدن فرد بیمار قوی تر می کند و موجب نگهداری از مفاصل آن ها می شود. درد مفصل نوعی بیماری است که باید حتما تحت نظر پزشک متخصص مورد درمان قرار بگیرد. پزشک بیمار می تواند به وی ورزش هایی را تجویز کند  که به بهبود سریع تر منجر شود.