تماس با ما

تماس

نشانی:
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان دوم - پلاک 16 - واحد اول تهران 1431693581 ایران

تلفن: 4 الی 88956103-021

دورنگار: 021-88954435

http://www.kata-med.com.

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.