روغن تخم کتان Flaxseed oil

مشخص شده است که امگا 3 عملکرد مغزی را حمایت میکند و سطح خونی تریگلیسیریدها را کاهش داده و اثر مفیدی بر سطح سرمی کلسترول و سلامت قلبی و عروقی دارد. روغن تخم کتان با گواهی ارگانیک، محصول شرکت وبرنچرالز کانادا یک منبع غنی از اسیدهای چرب ضروری امگا 3 است.

 

 

  • به شکل پرس سرد تهیه شده تا مواد موثره را از گرما حفظ نماید
  • به شکل سافت ژل فرموله شده تا راحتی مصرف بهتری داشته باشد.
  • ارگانیک
  • بدون رقیب