ملاتونين ، قرص هاي زير زباني ، 3 ميلي گرم

به كمك قرص هاي زير زباني ملاتونين كيفيت خواب خود را افزايش دهيد . ملاتونين خوابي طبيعي و مؤثري را بدون عارضه جانبي ايجاد مي كند و بعضي اوقات مشابه اثري است كه خواب آورهاي داروئي شيميايي پديد مي آورند .

ملاتونين به صورت طبيعي شب ها در مغز ترشح مي شود تا سيكل طبيعي خواب و بيداري كه وابسته به نور است را ايجاد كند . زماني كه الگوي خواب ما به دليل مسافرت يا عوامل ديگري به هم مي خورد به خواب رفتني و بيدار شدن به سختي انجام مي شود . مصرف ملاتونين به صورت مكمل هم مي تواند سيكل طبيعي خواب و بيداري را تنظيم كند . شكل زير زباني ملاتونين ارجحيت دارد زيرا جذب آن به سمت خون كاملتر و مؤثرتر انجام مي گيرد .

مقدار توصيه شده براي مصرف :1-1عدد قرص زير زباني هنگام خواب يا طبق دستور پزشك تا 3 قرص در روز هم ميتواند مصرف شود.

عوارض جانبي :مصرف ملاتونين معمولا به خوبي تحمل ميشود ولي گاهي با عوارض جانبي ملايمي همراه است.

احتياط: در موارد رانندگي و كار با وسايلي كه احتياج به دقت زياد دارد.

منع مصرف:- در افراد دچار صرع

-حاملگي و شير دهي

- همراه با خواب آورها يا داروهاي سر كوب گر ايمني

- كار با ماشين آلات تا 5 ساعت پس از مصرف