ال-گلوتامین پودر 226 گرمی-اسید امینه به فرم آزاد

ال-گلوتامین پودر 226 گرمی-اسید امینه به فرم آزاد

به فرم اسید آمینه آزاد (جذب بالاتر از شکلی که از غذا دریافت میشود)
کمک به بازسازی بافت عضلانی و ریکاوری بعد از فعالیت فیزیکی
همچنین کمک به سلامت دستگاه گوارش و عملکرد نرمال مغز