سی ال ای

Tonalin CLA

سی ال اِی (کانجوگیتد لینولئیک اسید) یک اسید چرب طبیعی میباشد که به صورت بالینی نشان داده شده که باعث کاهش مقدار چربی که بدن ذخیره میکند می شود و با کمک به بدن در سوزاندن موثرتر کالری، به حفظ توده عضلانی کمک میکند لذا رسیدن به اهداف کاهش وزن با کمک این محصول توصیه میشود. سی اِل اِی چربی را به داخل سلولهای عضلانی منحرف میکند یعنی جایی که میتواند حین ورزش بسوزد. همچنین می تواند مکانیزم بدن برای انبارش چربی را مهار و مصرف شدن ذخیره چربی برای تولید انرژی را افزایش دهد. این ماده آنزیمی که سوزاندن چربی در سلول های عضلانی را افزایش می دهد را فعال میکند.

تونالین سی الِ ایِ بالاترین کیفیت سی الِ ایِ را دارد و چندین کارآزمایی بالینی به اثر بخشی و امن بودن مصرف آن شهادت میدهند. این محصول به سلو لهای چربی و جلوگیری از پر شدن بوسیله آنزیمهای ذخیره کننده چربی کمک میکند. حساسیت سلولها به انسولین را افزایش میدهد منجر به تحریک آنها به تبدیل گلوکز به انرژی به جای ذخیره نمودن آن به صورت چربی مینماید. نشان داده شده که سی الِ ایِ با افزایش متابولیسم عضله به چرب یسوزی و افزایش توده عضلانی کمک میکند. هرچه بدن عضلات بیشتری داشته باشد، توان مصرف کالری بیشتری خواهد داشت که سرعت فرایند چربی سوزی را افزایش میدهد.

هر CLA ای خلوص و ترکیبات مناسب را ندارد و مطالعات بالینی منجر به اثبات اثر بخشی CLA بر روی Tonalin CLA شرکت BASF انجام شده است که همکار و منبع استفاده شرکت وبرنجرالز کانادا در تولید می باشد.

بررسی اجمالی و مزایا

تونالین سی اِل اِی سازگار با محیط زیست و در بالاترین کیفیت در دسترس می باشد
شامل نوع Tonaloin ماده CLA که از منشا طبیعی روغن گیاه گلرنگ تهیه شده است
کمک به بهبود شکل بدن وقتی همراه با رژیم غذایی و ورزش مناسب باشد
کمک به افزایش توده عضلانی
تکمیل کننده برنامه ورزشی جهت کاهش چربی بدن
خالص ترین و پیش تازترین نوع تجاری سی اِل اِی در بازار که بیش ترین تحقیقات علمی روی این نوع سی اِل اِی انجام شده است
بدون هیچگونه ماده محرک

اجزاء و مواد تشکیل دهنده

اطلاعات تکمیلی